MEDICIN - startsida
 Allergi, inflammation, skelett
 Beroende
 Cancer
 Egenvård
 Foster & barn
 Genetik
 Gynekologi & andrologi
 Hjärta & cirkulation
 Infektioner
 Luftvägar
 Matsmältning & nutrition
 Nervsystem & psykiatri
 Sjukvård & samhälle
 Urinvägar
 Ämnesomsättning & hormoner
 Ögon, öron, näsa, hals
 Bevaka vårdjobb
 HÄLSA - startsida
 Mat & dryck
 Föräldrar & barn
 Sex & relationer
 Njutning & skönhet
 Själ & psyke
 Träning & idrott
 Tandvård
ARTIKELARKIV
 En översikt...
 De 50 senaste
MEDICIN » Tandforum
Saliv och bröstmjölk  för hälsa eller sjukdom?
Umeå universitet
Ämnen i både saliv och bröstmjölk kan förhindra att bakterier får fäste på tandytorna, visar Liza Danielsson Niemi i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 22 april.

Bakterier samlas gärna på olika ytor i kroppen där de lever i ordnade samhällen, s.k. biofilmer. Vissa bakterier i biofilmen har skyddsfunktioner för värden/människan medan andra kan ge infektionssjukdomar. Bakteriernas förmåga att få fäste på ytor och celler hänger på hur väl de kan binda till mottagarmolekyler (receptorer) hos värden. I saliven finns många molekyler som kan fungera som receptorer för bakterier, bl.a. proteinerna staterin och gp-340. Efter att de själva har fäst på en tandyta binder de bakterier. Avhandlingen visar att staterin kan styra bindningen av Actinomyces-arter så att bindningen av infektionsorsakande bakterier förhindras och bindningen av mer hälsosamma bakterier gynnas. Det skulle kunna skydda mot infektioner.

Glykoproteinet gp-340 har många biologiska funktioner och kan bl.a. binda kariesassocierade streptokocker till biofilmer på tänderna. I avhandlingen beskrivs ett antal storleksvarianter av gp-340 som bär skilda sockerstrukturer och klumpar ihop (binder) bakterier på olika sätt. Varianternas roll i gp-340:s försvarsmekanismer kan förklara en del skillnader i känslighet för t.ex. karies.

Även proteiner som tillförs via kosten kan påverka bindningen av bakterier. För många spädbarn är bröstmjölk den huvudsakliga födan och den är lik saliven på många sätt. Avhandlingen visar att bröstmjölk, mer specifikt en del av bröstmjölksproteinet ß-kasein och laktoferrin, kan förhindra att vissa streptokocker binder sig till tandytan. Bröstmjölken skulle därför kunna ha en skyddande effekt mot tidig kolonisation av sådana streptokocker, som i andra studier visats vara en riskfaktor för karies.

Liza Danielsson Niemi är född och uppvuxen i Njurunda utanför Sundsvall och flyttade till Umeå för att läsa teknisk biologi. Hon stannade i Umeå där hon nu bor och arbetar som doktorand vid Inst. för odontologi. Hon kan nås på
e-post liza.danielsson@odont.umu.se

Torsdagen den 22 april försvarar Liza Danielsson Niemi, Inst. för odontologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln "Host ligands and oral bacteria adhesion, studies on phosphorylated polypeptides and gp-340 in saliva and milk" (Värdligander och adhesion av orala bakterier, studier om fosforylerade polypeptider och gp-340 i saliv och mjölk).
Disputationen äger rum kl. 09.00 i Sal D, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är prof. Jukka Meurman, Helsingfors universitet, Finland.


Av -   Källa: Forskning.se Datum: 10-04-20

Utskriftsformat Tipsa en vän!
<< < 4083 > >>
Relaterade artiklar
Saliv och bröstmjölk  för hälsa eller sjukdom?
Dyrbar tomografiundersökning förändrar inte behandlingen
Nytt material lagar tänder och kotfrakturer
Tveksamma behandlingseffekter mot tandlossning kostar miljoner
För tidigt födda barn behöver ofta tandställning
Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan