MEDICIN - startsida
 Allergi, inflammation, skelett
 Beroende
 Cancer
 Egenvård
 Foster & barn
 Genetik
 Gynekologi & andrologi
 Hjärta & cirkulation
 Infektioner
 Luftvägar
 Matsmältning & nutrition
 Nervsystem & psykiatri
 Sjukvård & samhälle
 Urinvägar
 Ämnesomsättning & hormoner
 Ögon, öron, näsa, hals
 Bevaka vårdjobb
 HÄLSA - startsida
 Mat & dryck
 Föräldrar & barn
 Sex & relationer
 Njutning & skönhet
 Själ & psyke
 Träning & idrott
 Tandvård
ARTIKELARKIV
 En översikt...
 De 50 senaste
MEDICIN » Nervsystem & psykiatri
Depåneuroleptika på gott och ont
Pressmeddelande från Karolinska Institutet
Psykospatienters funktionsförmåga och självkänsla ökar när patienten och sjuksköterskan är med och fattar beslut om medicin och behandling även om behandlingen kan medföra obehag och besvärande biverkningar. Detta visar resultat som bygger på registerdata samt intervjuer med patienter och sjuksköterskor

Patienter med en psykossjukdom behöver ofta behandlas med neuroleptika för att lindra sjukdomens effekter och den ges ofta som långtidsverkande injektioner, depåneuroleptika. Medicineringen kan ge mer eller mindre svåra biverkningar. Depåbehandlingen begränsar patientens möjligheter att själv påverka sin medicinering och för sjuksköterskan som utför behandlingen kan detta kännas konfliktfyllt, speciellt om patienterna inte vill ha injektionen.

Studier om detta presenteras i leg. sjuksköterska Bodil Svedbergs avhandling från Karolinska Institutet. Resultaten är baserade på data från en storstadsregion. Drygt hälften av patienterna var ordinerade neuroleptika fem år efter insjuknandet. En tredjedel av patienterna tog inte sin neuroleptika så som den var ordinerad och drygt en fjärdedel fick den i depåform.

Ojämlika relationer och beroendeställning har betydelse för hur både patienter och sjuksköterskor uppfattar behandlingen och samspelet i vårdsituationen. I studien uttryckte båda parter att de hade begränsade möjligheter att vara med och påverka beslut om behandlingen.

Intervjuerna med patienterna visade att de kände att de förväntades vara följsamma och inte ifrågasätta behandlingen, men studiens slutsats är att patienterna känner sig förnöjsamma. Trots obehagliga sidoeffekter, har medicineringen gjort det möjligt för dem att återhämta sig och fungera i vardagslivet. Patienterna har fogat sig i sina begränsade möjligheter att delta i och påverka beslut.

Intervjuerna med sjuksköterskorna visade att de gärna ville ta större ansvar för patienterna och få möjlighet att tillsammans med dem undersöka och följa upp behandlingen. När sjuksköterskorna har ansvar för patienternas vårdplanering uppfattar de sin relation till patienten som mer jämlik.

Av resultaten framgår att sjuksköterskan och patienten behöver ges delaktighet i depåbehandlingen och att organisationen av behandlingen behöver utvecklas så att den ger varje individuell patient ett stöd som gynnar deras återhämtning.

Avhandlingens titel:
Depåneuroleptika på gott och ont - patienters och sjuksköterskors erfarenheter av långtidsbehandling i psykiatrisk öppenvård

Författare:
Bodil Svedberg, Neurotec-institutionen Karolinska Institutet, tel. 08-87 45 18 eller mail: Bodil.Svedberg@neurotec.ki.se

Pressmeddelande från Karolinska Institutet.
Kontaktperson Ulla Bredberg-Rådén
08-728 6389 / 08-728 6389

Av -   Källa: forskning.se Datum: 03-06-04

Utskriftsformat Tipsa en vän!
<< < 1861 > >>
Relaterade artiklar
Samband mellan psykisk ohälsa och kreativitet
Panikångest och depression kan behandlas via internet
En lövskog nära dig minskar stress
Omedveten inlärning använder gamla delar av hjärnan
Massage tröstar anhöriga efter dödsfall
Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan