MEDICIN - startsida
 Allergi, inflammation, skelett
 Beroende
 Cancer
 Egenvård
 Foster & barn
 Genetik
 Gynekologi & andrologi
 Hjärta & cirkulation
 Infektioner
 Luftvägar
 Matsmältning & nutrition
 Nervsystem & psykiatri
 Sjukvård & samhälle
 Urinvägar
 Ämnesomsättning & hormoner
 Ögon, öron, näsa, hals
 Bevaka vårdjobb
 HÄLSA - startsida
 Mat & dryck
 Föräldrar & barn
 Sex & relationer
 Njutning & skönhet
 Själ & psyke
 Träning & idrott
 Tandvård
ARTIKELARKIV
 En översikt...
 De 50 senaste
MEDICIN » Nervsystem & psykiatri
Proteinförändringar i ryggvätskan hos patienter med Alzheimers sjukdom
Pressmeddelande från Göteborgs universitet.
Med hjälp av nya metoder har forskare vid Sahlgrenska akademin visat att flera proteiner i ryggvätska förekommer i förändrad mängd hos Alzheimerpatienter.

Metoderna öppnar nya vägar för förståelsen av sjukdomar som bryter ner nervcellerna samt för utveckling av nya potentiella biomarkörer för demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom.

Sex typer av proteiner som förekommer i låg omfattning i ryggvätskan har isolerats. Forskarna har visat att ett av dessa proteiner finns i ökad mängd i ryggvätska hos patienter med Alzheimers sjukdom jämfört med kontrollpatienter. Dessa resultat överensstämmer med hypotesen om att det finns en obalans i proteinernas fosforyleringsmekanismer hos Alzheimerpatienter.

De flesta proteiner förekommer i mycket små mängder i ryggvätskan och målet med denna avhandling har varit dels att utveckla metoder för att kunna studera proteiner och dels använda dessa nya metoder för att studera förändringar i ryggvätskan hos Alzheimerpatienter.

Med de metoder som utvecklats inom den nya vetenskapsgrenen proteomik, kan forskarna påvisa proteinförändringar vid hjärnsjukdomar som kan vara ledtrådar till sjukdomsmekanismer och ge uppslag för vidare studier av sjukdomens orsak.

Forskarna har använt tvådimensionell gelelektrofores och masspektrometri för att undersöka vilka sjukdomsspecifika proteiner som är förändrade i ryggvätskan hos Alzheimerpatienter jämfört med kontroller. Tidigare kända fynd såsom att apolipoprotein E och apolipoprotein AI är påverkade, kunde bekräftas. Dessutom hittades flera nya proteiner till exempel kininogen. Många av de förändrade proteiner är fosforylerade (innehåller en fosfat grupp) eller glykosylerade (innehåller sockerkedjor) vilket visar vikten av att i framtiden, studera särskilda modifieringar av proteiner.

Med lic Maja Amedjkouh Puchades, tel 031-343 23 96

e-postadress Maja.Puchades@neuro.gu.se

Handledare
Docent Pia Davidsson, 031-343 2408
e-post Pia.Davidsson@neuro.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Avhandlingens titel Development of proteomic methods for studying cerebrospinal fluid proteins involved in Alzheimer´s disease.

Avhandlingen är försvarad

Pressmeddelande från Göteborgs universitet.
Kontaktperson Cecilia Grevby
031 - 773 53 46 / 0702 - 57 95 70

Av -   Källa: forskning.se Datum: 03-03-26

Utskriftsformat Tipsa en vän!
<< < 1821 > >>
Relaterade artiklar
Samband mellan psykisk ohälsa och kreativitet
Panikångest och depression kan behandlas via internet
En lövskog nära dig minskar stress
Omedveten inlärning använder gamla delar av hjärnan
Massage tröstar anhöriga efter dödsfall
Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan