MEDICIN - startsida
 Allergi, inflammation, skelett
 Beroende
 Cancer
 Egenvård
 Foster & barn
 Genetik
 Gynekologi & andrologi
 Hjärta & cirkulation
 Infektioner
 Luftvägar
 Matsmältning & nutrition
 Nervsystem & psykiatri
 Sjukvård & samhälle
 Urinvägar
 Ämnesomsättning & hormoner
 Ögon, öron, näsa, hals
 Bevaka vårdjobb
 HÄLSA - startsida
 Mat & dryck
 Föräldrar & barn
 Sex & relationer
 Njutning & skönhet
 Själ & psyke
 Träning & idrott
 Tandvård
ARTIKELARKIV
 En översikt...
 De 50 senaste
MEDICIN » Själ och psyke
Svårt att vara kvinna och chef
En ny undersökning gjord av AMF pensioner visar att kvinnorna tar större ansvar för hushållekonomin än männen. Det är till och med så att fler kvinnor än män bestämmer bank och fondval för familjen. På arbetsplatsen är det däremot raka motsatsen. Även om en kvinna blir chef är det svårt att få vara med och bestämma.

Sveriges arbetsmarknad är långt ifrån de lika villkor för könen som borde prägla varje arbetsplats. Tvärtom visar den ena utredningen efter den andra att kvinnor diskrimineras när det gäller lön, kompetens och medbestämmande. Allra mest utsatta är kvinnor i chefsposition.
- Det stora problemet är att så få män över huvudtaget haft en överordnad som varit kvinna, säger Anna Wahl, doktor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Därför finns det så mycket konstiga teorier om hur kvinnor är som chefer. Det faktum att de är kvinnor ställs i relation till helt fel saker.
Hon borde veta. Tillsammans med ett flertal andra forskare deltog Anna Wahl i den statliga utredning som gjordes på regeringens uppdrag inför jämställdhetspropositionen 1995.

Att tala om ett kvinnligt ledarskap är alltså en myt.
- Absolut. Däremot vill många män gärna koppla ihop könet med chefsegenskaper, säger Anna Wahl. Men att vara en bra ledare har inte med det att göra.
Hon får medhåll av många forskare och kvinnliga chefer, däribland Gunilla Arhén, VD och grundare till nätverket Ruter Dam.
Oavsett kön måste en ledare istället prestera ett resultat och klara av att föra ett företag eller en arbetsgrupp framåt. Kort sagt göra det en chef är avsedd till och dessa egenskaper har inte med kön att göra. Snarare med utbildning och utveckling.
För även chefsarbetet har moderniserats och många ledare på dagens arbetsmarknad väljer en annan stil än den gamla hotfulla och auktoritära. Att lyssna på sina medarbetare och skapa en positiv atmosfär har blivit ett sätt bland många att föra projekt framåt.

Ändå får en kvinnlig chef ofta stå ut med att slåss mot en massa fördomar samtidigt som hon sköter ett komplext chefsjobb. Som att "hon" ska vara bra på relationer och "han" på svåra beslut.
Inte heller kan hon vänta sig uppbackning bland arbetskamraterna på samma sätt som en man. Tvärtom. För att inte stöta sig med de kvinnliga kollegorna måste hon visa sin lojalitet med dem. På samma gång ska hon också leva upp till den manliga förebilden av en chef. Samt driva arbetsgruppen framåt. Det kräver förstås en svår balansgång.

Som om inte det skulle vara nog blir en kvinnlig chef mer synlig i egenskap av att vara i minoritet. Det hon gör får därmed en tydligare framtoning och det blir farligare både att ta risker och att utmärka sig. Men många beslut i näringslivet har just med risktagning att göra och affärer kan inte alltid lyckas. Ändå måste en kvinnlig chef akta sig. Gör hon en tabbe blir inte den en mängden utan uppmärksammas och förknippas - åter igen - med att hon är kvinna.
- Samtidigt får hon inte vara för duktig och utmärka sig för mycket. Då kanske hon presterar bättre än andra män på avdelningen och går emot deras uppfattning om hur en kvinna ska vara, säger Anna Wahl.
Att vid ett sådant tillfälle söka stöd hos andra starka kvinnor gör saken etter värre. Då uppfattas kvinnan som illojal och blir illa omtyckt.

Varför blir det så här?
- Svaret är det gamla vanliga, säger Lars Jalmert, mansforskare och docent i pedagogik på Stockholms universitet. Det handlar om mannens rädsla för att mista sina privilegier som han - i egenskap av man - faktiskt haft och delvis fortfarande har i vårt samhälle. Om kvinnor dessutom introducerar något nytt genom sitt sätt att agera blir mannen än mer skärrad. Då ställs han ju utanför.
Motsatt blir en kvinna som handlar precis enligt det gamla mönstret mindre utsatt. Hon upprätthåller ju samtidigt gamla värderingar och därmed stöttar hon indirekt det nuvarande systemet. Traditionellt har också arbetet helt varit mannens spelplats och kanske blir förändringarna därför extra skrämmande där.

Vad kan man göra åt det?
- Den enda vägen som finns att gå är att försöka få männen att förstå att de också har något att vinna på att bli jämställda. De uppdelade sysslorna mellan man och kvinna gör det bara svårare att leva tillsammans och fanns ju till just för att skilja könen åt. Den kontrollen behöver vi inte idag, säger Lars Jalmert.
Han är dock medveten om att denna uppgift inte är speciellt lätt. Många faror lurar längs vägen. Men menar att de flesta i slutändan måste inse att demokratibegreppet är det enda rätta. Och i botten handlar också denna fråga om detta. Alla människor på en arbetsplats ska ha rätt att vara med och utforma den struktur de verkar i.

Det påpekar också Anna Wahl.
- Ja, man ska komma ihåg att maktspelet mellan könen inte bara handlar om att man ställs mot kvinna. Utan måste sättas in i en helhet, säger hon.
Det handlar om värderingar i samhället i stort och som i sin tur påverkar arbetslivet. Exempelvis om hur övriga organisationen är uppbyggd, könsfördelning i arbetsgruppen och typ av arbete.
Lättast att vara kvinna på toppen är det i företag som är aktiva inom service, vård och kultur. Ju "manligare" branschen sedan blir desto sämre är det ställt med jämställdheten. Men i någon fas ställs minoritet (kvinna) mot majoritet (man). Hon förväntas helt enkelt anpassa sig till gällande gubbvälde. När hon inte gör det är kampen ett faktum.
Och - som bekant - i krig och kärlek är allting tillåtet.

FOTNOT: Den del av propositionen som handlar om kvinnligt chefskap finns i dag som bok och har titeln "Mäns föreställningar om kvinnor och chefskap". Den är utgiven på Fritzes förlag.

001107

Av -   Källa: Medical Link

Utskriftsformat Tipsa en vän!
<< < 1660 > >>
Relaterade artiklar
Nu kan "utanför-kroppen-upplevelser" studeras i laboratorium
Föräldrar till cancersjuka barn känner ensamhet
Deprimerade högstadieflickor har sämre blodkärl
Övergrepp mot kvinnor skapar långt lidande
Balans mellan olika aktiviteter viktigt för kvinnors välbefinnande
Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan