MEDICIN - startsida
 Allergi, inflammation, skelett
 Beroende
 Cancer
 Egenvård
 Foster & barn
 Genetik
 Gynekologi & andrologi
 Hjärta & cirkulation
 Infektioner
 Luftvägar
 Matsmältning & nutrition
 Nervsystem & psykiatri
 Sjukvård & samhälle
 Urinvägar
 Ämnesomsättning & hormoner
 Ögon, öron, näsa, hals
 Bevaka vårdjobb
 HÄLSA - startsida
 Mat & dryck
 Föräldrar & barn
 Sex & relationer
 Njutning & skönhet
 Själ & psyke
 Träning & idrott
 Tandvård
ARTIKELARKIV
 En översikt...
 De 50 senaste
HÄLSA » Sex och relationer
Handikapp och sex
Alla människor har rätt till ett sexualliv
Vi är alla sexuella varelser och har rätt till ett sexualliv. Det gäller självklart även människor med handikapp. Så har det emellertid inte alltid varit, tvärtom har samhällets attityder till dessa grupper varit oförstående och försvårat de handikappades möjligheter till ett sexualliv. Tidigare hade flickor och pojkar skilda avdelningar på institutionerna för handikappade ungdomar. Eftersom de bodde på internat kom de sällan i kontakt med kamrater utanför institutionen.

Redan i början på 1960-talet väcktes mitt intresse för fysiskt handikappades rätt till sexualupplysning och till ett eget sexualliv.

Det första nordiska seminariet i Handikapp och sex hölls i Stockholm våren 1969 med Svenska Centralkommittén för Rehabilitering som huvudman/arrangör. Syftet var att skapa intresse för rörelsehindrades sex- och samlevnad, kartlägga personalens fördomar samt finna lämpliga lösningar på praktiska och fysiska problem och hinder. Detta möte blev upptakten till ett nordiskt samarbete med kurser, seminarier och utbildning av berörda yrkesgrupper. I synnerhet var intresset snabbt växande i Sverige. Ämnet sex- och samlevnad infördes också på schemat i gymnasiet och i grundskolan på specialskolor för fysiskt handikappade. Numera är de flesta rörelsehindrade integrerade i vanliga skolor.

Handikapp svårast för unga
Handikapp är ett problem i alla åldrar men kanske är det svårast när man är ung. Vuxna människor försummar ofta att ta del av de ungas frågeställningar om sexualitet och möjligheter till förälskelse och partnerskap. De är mest upptagna av rehabilitering, social gemenskap och utbildning. En av de första frågorna en nybliven ryggmärgsskadad ung man eller kvinna ställer är: Kan jag fungera sexuellt? Kan jag få barn? Det är viktigt för sjukvårdspersonal att inte väja för dessa frågor. Kan man själv inte tala om sexualitet antingen på grund av bristande kunskap eller egna fördomar och blygsel bör man se till att någon annan i teamet hjälper till. Numera ingår viss undervisning i sexologi i såväl läkarutbildningen som i den paramedicinska utbildningen. Det är emellertid ingen garanti för att den ryggmärgsskadade får svar på sina frågor.

Brist på sexuell utlevelse kan ge psykiska problem
Det är inte lätt för en fysiskt handikappad att bevara en rimligt god kroppsbild och därmed självbild. Det finns heller ingen anledning att bagatellisera hans eller hennes sexuella svårigheter. Att inte få möjlighet till sexuell utlevelse kan leda till psykiska problem. Man känner sig inte attraktiv, blir deprimerad, isolerar sig och förlorar självrespekten. Man får stämpeln handikappad och förlorar sin mänskliga värdighet. Kanske är detta en orsak till att alltför få handikappade söker psykosexuell terapi. De har svårt att acceptera sig själva och tror då heller inte att andra kan acceptera dem och upplever det då lönlöst att påbörja en ofta långvarig psykoterapi.

Stomiopererade - en dold grupp
En dold grupp handikappade är de stomiopererade, de med påse på magen. I undersökningen av svenska kvinnors sexualliv (Den Svenska Kvinnorapporten,1981 ingick en fråga om fysiska handikapps inverkan på sexualitet och samliv. En ung stomiopererad kvinna skrev: Jag har en ileostomi, och visst har det påverkat mitt sexliv. Det är svårt att visa upp sin kropp och slappa av på ett normalt sätt, om man är ihop med en kille. Då det gäller sex har jag nog inte accepterat att jag inte ser ut som andra på magen. Detta var en kvinna utan fast relation. Av andra svar framgick att kvinnor som redan före operationen levde i en tillfredsställande fast sexuell relation klarade sina fysiska och eventuellt psykiska besvär väsentligt bättre än kvinnor utan detta mänskliga stöd och sociala trygghet.

Viagra kan ofta vara bra hjälp
När det gäller män med handikapp som drabbat deras rörelseförmåga efter en ryggmärgsskada och män med diabetes som påverkar deras erektionsförmåga visar senare forskning att läkemedlet Viagra har positiv effekt. Detta är uppmuntrande och manar till fortsatt forskning i ämnet handikapp och sexualitet också om och för kvinnor.

Sexuella samariter och sexuella hjälpmedel
Under senare år har det av och till diskuterats huruvida sjukvårdspersonal eller andra med empati skall kunna medverka till att rörelsehindrade och psykiskt handikappade blev hjälpta med sexuell
stimulering. Initiativet kom från Holland under slutet av 1960-talet. Det var en frivillig kår av män och kvinnor som kallade sig sexuella samariter med uppgift att hjälpa handikappade att komma i sexuell kontakt med varandra exempelvis i en möjlig samlagsställning eller till ömsesidig onani. I Sverige rönte denna metod föga intresse främst på grund av risken att skapa ett intimt beroende mellan den handikappade och vårdaren/samariten. Däremot tillverkades tekniska hjälpmedel som de handikappade själva kunde använda. Sådana hjälpmedel finns i handeln och kan rekvireras från Riksförbundet för Sexuell Upplysning (RFSU), Stockholm och i affären Swedish Secrets, Stockholm.

Jag har här inte kunnat redovisa för fysiska handikapp i vid bemärkelse, läsaren hänvisas till boken Sexologi (Liber Utbildning, 1994), som har utmärkta kapitel om neurologiska skador och sexuella dysfunktioner.

Maj-Briht Bergström-Walan
Leg.psykolog, sexolog, leg.barnmorska

Av Maj-Briht Bergström-Walan   Källa: Medical Link Datum: 00-03-15

Utskriftsformat Tipsa en vän!
<< < 1149 > >>
Relaterade artiklar
Samhällets inställning har liten betydelse för valet av sexpartner
Spelets regler - en studie av krograggandets oskrivna regler
Risker
Gifta personer
Kartläggning blottning
Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan