MEDICIN - startsida
 Allergi, inflammation, skelett
 Beroende
 Cancer
 Egenvård
 Foster & barn
 Genetik
 Gynekologi & andrologi
 Hjärta & cirkulation
 Infektioner
 Luftvägar
 Matsmältning & nutrition
 Nervsystem & psykiatri
 Sjukvård & samhälle
 Urinvägar
 Ämnesomsättning & hormoner
 Ögon, öron, näsa, hals
 Bevaka vårdjobb
 HÄLSA - startsida
 Mat & dryck
 Föräldrar & barn
 Sex & relationer
 Njutning & skönhet
 Själ & psyke
 Träning & idrott
 Tandvård
ARTIKELARKIV
 En översikt...
 De 50 senaste
Artikelarkiv
Infektioner
"Mördarbakterier" vanligare än väntat
1,5 miljoner barn skulle kunna räddas
Afrika bär 80 procent av världens sjukdomsbörda
Afrikansk borrelia vanligare än väntat
Äggallergiska barn kan få vaccin mot mässling och påssjuka
Aids ändrar köns- och familjemönstren i fattiga länderna
AIDSpatienter unika behov av information måste tillfredsställas av vården
Äldre kvinnor mest i riskzonen för borrelia
Allt fler sjukdomar resistenta mot antibiotika
Ämne i bröstmjölk stoppar papillomvirus
Anfall är bästa försvar mot urinvägsinfektion
Antibiotikaresistens kan delvis bero på saknaden av nya antibakteriella mediciner
Är vissa medel mot fotsvamp bättre än andra?
Att förstå den dödliga Listeria-bakterien
Att tämja ett bakteriegift
Bakterie överlever genom injektion
Bananfluga kan förklara hur moskiter bär malaria
Barn kan behöva större dos av malariamedicin
Bättre överlevnad vid HIV-infektion efter ny behandling sk. högaktiv anti-retroviral terapi (HAART)
Bättre smittspårning vid legionärssjuka
Bättre vaccin mot mässling och kikhosta
Begravningsfunktionär infekterad med TBC från lik
Behandling av sjukdomar som orsakas av prioner
Blodgrupp kan avgöra risken för HIV-infektion
Borrelia den vanligaste leddjursöverförda sjukdomen i Sverige - ca. 10.000 drabbas varje år
Borrelia och immunförsvar
Borrelia slår hårdare mot kvinnor
Borreliabakterier reser jorden runt med havsfåglar
Borrelia-bakterier sprids av fåglar i Europa och Asien
Borreliabakteriernas angreppsvägar
Botulinumtoxin: Från dödligt gift till mångsidig terapeutisk användning
Bromsa och kasta ankar - så fäster elaka E. coli-bakterier i urinvägarna
Campylobacter hos slaktkyckling kan minskas ytterligare
Diagnos och vaccin vid Rift Valley-feber
Drickbart vaccin kan ge bra skydd mot kolerainfektion hos patienter utan tjocktarm
Efter bromsmedicinerna höjs kravet på att hålla tyst om hiv
Empatiska och kunniga läkare kan förbättra HIV-infekterade patienters tillfredsställelse
En ny pusselbit till ett framtida pestvaccin
Enkelt blodprov kraftfullt stöd i kampen mot malaria
Enkelt utandningsprov visar tuberkulos
Ett av tre testade läkemedel mot hiv skyddar hjärnan
Ett infektiöst desinfektionsmedel
Ett nytt verktyg för att minska förskrivning av antibiotika ?
Ett steg mot nya bromsmediciner mot HIV/AIDS
Ett vapen hos kolerabakterien
Farlig EHEC-bakterie finns bland svenska kor och grisar
Fästingen är här!
Feberns gåta löst
Felaktig användning kan göra Tamiflu verkningslöst
Forskare får dollarmiljoner för att utveckla harpestvaccin
Forskare hoppas äntligen kunna avsluta debatten om HIV och AIDS
Forskningsresultat möjliggör vaccin mot svår malaria
Framtidens antibiotika är fyra meter långt och farligt
Genetiskt vaccin lovande mot kronisk hepatit C
Genkartläggning: Hur harpestbakterien blev farligare än sina närmaste släktingar
Genombrott för svensk vaccinforskning
Genomet hos potentiellt biologiskt stridsmedel fullständigt kartlagt
Giftiga alger (1)
Giftiga alger (2)
Gonnore ökar med 35 % i London
Hälsa: Såpor och dockteater mot aids
Harpestbakterien hämmar immunförsvaret
Hemtest för klamydia på gång
Hepatit C kan stoppas med enzymhämmare
Herpesvirus lurar cellen att vandra genom kroppen
HIVinfektion leder till ökat antal malariafall
Hivspridningen från mor till barn är avstannad i Sverige
Höggradig antibiotikaresistens hos arktiska fåglar
Hopp om nytt vaccin mot farlig bakterie
HSAN v.7/2001
Hur bakterier anpassar sig till omgivningen
Hur diabetes försämrar infektionsförsvaret
Immunaktivering i hjärnan minskar med modern hiv-behandling
Influensavirus sprids med simänder
Inhalation av nytt läkemedel effektivt mot influensa
Jästceller ökar produktionen av botemedel mot malaria
Kamouflerade bakterier avslöjas med hjälp av proteinstudier
Kampen mot malaria är ett misslyckande enligt Pan American Health Organization. (PAHO)
Kartläggning av meningitbakterier kan leda till nya vaccin
Koagulation - ett sätt att tackla mikroorganismer?
Läkare utan gränser tveksamma till läkemedelsföretagens aids-initiativ
Läkemedel för diabetes kan framgångrikt behandla AIDS-relaterad syndrom
Långsiktig planering krävs vid hivbehandling
Linezolid är mycket effektivt mot antibiotikaresistenta infektioner
Ljunganvirus dör inte av vanligt antivirusmedel
Magsårsbakterie manipulerar kroppens försvar
Malaria gör återfallsfeber mer allvarlig
Malariamyggor flyger till Europa
Många kvinnliga tuberkulosfall förblir oupptäckta
Många kvinnor som söker vård vid infektionskliniker för sexuellt överförda sjukdomar har blivit utsatta för sexuella övergrepp
Manlig omskärelse skyddar mot HIV-infektion
Mäns beteende nyckeln i kampen mot aids
Misslyckad behandling av HIV är kopplad till dålig patientföljsamhet.
Modern teknik ger bättre koll på harpest
MRSA-smitta sker ofta utomlands
Multidrogresistent TB (Tuberkulos) är ett problem oavsett behandling
Myoglobin-liknande proteiner funna i urgamla mikroorganismer
Nässpray möjligt som vaccin mot sexuellt överförbara sjukdomar
Nepal: Teater mot aids
Ny behandling minskar död i svår blodförgiftning
Ny behandlingsmetod mot svår malaria
Ny komponent öppnar för vaccinering mot klamydia
Ny kunskap om grisars immunförsvar
Ny metod stoppar malariaparasiten i myggorna
Ny princip för hur virus binder till sin receptor
Ny princip för utveckling av vacciner
Ny receptor reglerar sårläkning
Ny svensk forskning hopp för miljontals sjuka
Ny teknik upptäcker närvaro av dödlig s k VästNilesvirus
Ny teori om möjlig behandling mot fågelinfluensa
Ny upptäckt av forskare vid Stockholms universitet: Ämne som slår ut mjältbrandsbakterien
Ny upptäckt om hur herpesvirus infekterar hjärnceller
Nya läkemedelskandidater mot HIV-infektion
Nya möjliga läkemedel mot herpes simplexvirus
Nya potentiella bromsmediciner mot HIV
Nya proteiner upptäckta
Nya rön om gulsotsvirus med avancerad biofysikteknik
Nya rön om hur Helicobacter pylori kan framkalla magsår och magcancer
Nya virus som orsakar hjärninflammation
Nya virusmedel måste skjuta på rörligt mål
Nyheter om tuberkulos, HIV och malaria
Nytt gömställe funnen för HIV
Nytt hopp att effektivt kunna behandla återkommande sår i munslemhinnan (aftae recurrentis)
Nytt läkemedel minskar följderna av influensa
Nytt malariaenzym utforskat med hjälp av datorberäkningar
Nytt sätt att attackera mikroorganismer
Nytt sätt att testa om HIV-viruset är resistent
Nytt sätt för virus att ta sig ut ur sin värdcell
Nytt vaccin framgångsrikt mot hjärnhinneinflammation hos barn
Nytt viktigt genombrott i HIV-forskningen
Nyupptäckt väg för virus in i cellen ger hopp om bättre behandling
Ökad förståelse för mekanismen bakom poliovirus intrång i celler
Ökad risk för sjukdom och död för personer infekterade med både Hepatit C och HIV
Oscar Wilde dog av kronisk öroninflammation och INTE av syfilis.
Oväntad upptäckt kan innebära nytt kapitel i kampen mot tbc
Överföring av fågelinfluensa till människor kan vara större än man tidigare trott
Överraskande rön om antibiotikas funktion
På jakt efter influensamedicin
Parasit bryter ner tarmens slembarriär för att infektera värden
Parasiten Toxoplasmas virulens kartlagd
Prioner kan spelar en viktig roll för evolutionen
Prioners fingeravtryck spåras med lysande molekyl
Protein öppnar för nytt vaccin mot magsårsbakterie
Rådgivning kan korrigera missuppfattningar kring könssjukdomar
Reduktion av antibiotikaresisten i neonatala intensivvårdsavdelningar
Reseförbud effektivt mot spridning av SARS
Resistenta tarmbakterier försvinner inte av sig själva
Så orsakar proteinklister svår malaria
Så regleras uttrycket av naturliga antibiotika i bananflugan
Salmonellabakterien lurar immunförsvaret genom att döda viktiga celler
Screening av mammor behövs för att förebygga streptokockinfektion
Skyddsnät försvarsmekanism mot pneumokocker
Smittsam harpest kan drabba människor
Spriding av hepatit C i Egypten beror på antischistosomal behandling
Stor internationell studie om antibiotikaresistens
Stor spridning av multiresistenta stafylokocker inom intensivvården
Stor studie fastställer koppling mellan MS och rökning
Stor studie kopplar HPV till flera cancerformer
Svalgsköljningar underskattar meningokockinfektion som är vanligare bland sjukvårdspersonal
Svårt klara krävande hivmedicinering
Tandläkare följer sällan rekommendationer vid antibiotikabehandling
TBE virus funnet hos flyttande fästingar
Thailand: Stora framgångar i kampen mot hiv - men flera riskgrupper ignoreras
Träning av mammor kan minska förekomsten av malaria
Tre års lyckad behandling av HIV
Tuberkulosbakteriens DNA på en datorchip kan leda till nya läkemedel
Umeåforskare ett steg närmare ett botemedel mot afrikansk sömnsjuka
Umeåforskare i franskt samarbete beskriver bakteries genuttryck i Nature
Umeåforskare upptäcker medel mot afrikansk sömnsjuka
Umeåforskare upptäcker mekanism för borreliainfektion
Umeåforskare visar att blodgrupperna är en viktig del av infektionsförsvaret
Umeåforskare visar hur kolerabakterien överlever
Umeåfynd väcker frågan: Kan sorkfeber spridas mellan människor?
Unika resultat i svensk studie av hivvaccin
Utlandsfödda barn med hepatit B får diagnos vid ankomst till Sverige
Vaccination mot infleunsa hos vårdpersonal minskar dödligheten bland äldre i långtidsvård
Vacciner som innehåller aluminium kan ge kontakteksem
Varför kvarstannar Hepatit C i kroppen ?
Verktyg för bättre dosering av läkemedel mot hiv och malaria utvecklat
Viktiga signalsystem för immunitet mot herpes upptäckta
Virus vanlig orsak till genitala sår i Afrika
Virusforskning förbättrar diagnostiken av sorkfeber
Vissa Campylobacter värst på sommaren
Ytstruktur hos pneumokocker påverkar sjukdomsförloppet

Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan