MEDICIN - startsida
 Allergi, inflammation, skelett
 Beroende
 Cancer
 Egenvård
 Foster & barn
 Genetik
 Gynekologi & andrologi
 Hjärta & cirkulation
 Infektioner
 Luftvägar
 Matsmältning & nutrition
 Nervsystem & psykiatri
 Sjukvård & samhälle
 Urinvägar
 Ämnesomsättning & hormoner
 Ögon, öron, näsa, hals
 Bevaka vårdjobb
 HÄLSA - startsida
 Mat & dryck
 Föräldrar & barn
 Sex & relationer
 Njutning & skönhet
 Själ & psyke
 Träning & idrott
 Tandvård
ARTIKELARKIV
 En översikt...
 De 50 senaste
Artikelarkiv
Cancer
51 gener visar vem som har störst chans att besegra bröstcancer
Aggressiva bindvävstumörer har opererats bort i onödan
Akupunktur lika effektivt utan nålstick
Andnöd ger ökat beroende hos patienter med lungcancer
Ändrad strålbehandling av liposarkom
Antibiotika i tid kan förebygga magsäckscancer
Arsenik ökar lungcancerrisken för Rönnskärsanställda
Att drabbas av cancer i tonåren - psykosociala konsekvenser
A-vitamin för behandling av svår barntumör
Bakterieinfektioner och magcancer
Barn som behandlats för hjärntumör behöver oftare stöd även som vuxna
Barnleukemi startar ofta redan under fosterlivet
Bättre behandling av akut leukemi i sikte
Bättre bot för njurcancer?
Bättre cancerbehandling med effektivare dosberäkning
Bättre medicinering för cancerpatienter
Bättre metod för tidig upptäckt av tarmcancer
Behandling mot cancer i urinblåsan kan förbättras
Bekämpningsmedel ökar risken för prostatacancer
Bevisat att förlust av cellernas minne orsakar cancer!
Bildterapi hjälper kvinnor med bröstcancer
Biopsi från lymfkörtlar i armhålor kan vara onödigt i många fall av bröstcancer
Blockering av kaliumjonflöden dödar lungcancerceller
Blodkärl skiljer sig mellan tumör- samt frisk vävnad
Blodkärlsbildning en angreppsväg mot njurcancer
Broccoli skyddar mot cancer
Bröstcancer
Bröstcancer
Bröstcancer: östrogen bidrar till kärlbildning
Bröstcancersjuka kan slippa onödigt ingrepp
Cancer i äggstockarna
Cancer i livmodershalsen kan förebyggas med test
Cancerbehandling kan bli effektivare
Cancerceller som delar sig pga syrebrist
Cancerdiagnos ökar risk för självmord och hjärtkärlsjukdom
Cancerökning i Sverige kan kopplas till Tjernobylolyckan
Cancerpatienter kan få snabb smärtlindring via nässpray
Celldöd och könshormoner vid livmodercancer
Cellfusion kan förklara cancerspridning
Cellgift i urinblåsan efter canceroperation onödigt
Central faktor bakom cancer i huvud- och halsregionen under luppen
Datormodell vid hudcancer?
Den brittiska regeringen kommer inte att uppfylla sina åtaganden att minska cancerdödligheten år 2010
DNA fingeravtryck kan komma att effektivisera behandling av bröstcancer
Dubbel risk för livmoderhalscancer trots operation
Dubbel risk för livmoderhalscancer trots operation
Dubbelt så hög risk för vissa bröstcancertyper vid långvarig hormonbehandling
Dubbelt så stor cancerrisk för snusare
Effektivare cancerbehandling med nya målinriktade läkemedel
En genfamilj av möjliga tumörhämmare identifierad
Enkelt ljustest kan förebygga hudcancer
Enzym ny potentiell måltavla för blodcancerbehandling
Etablerad sanning kullkastad inom cancerforskningen
Exposition för magnetiska fält visar ett samband med barnleukemi
Extremt lågfrekventa magnetfält ökar inte risken för bröstcancer
Faktor som ger metastaser upptäckt
Fet fisk skyddar mot prostatacancer
Fiberrik mat kan skydda mot bröstcancer
Fler omogna celler i hjärnan tros skapa grogrund för cancer
Följ Ludmilas exempel; beteendemodifikation hjälper kvinnor med bröstcancer
Förändringar i cellers energiomsättning kan leda till sjukdom
Förändringar i flerfunktionsgener ger cancer hos barn och unga
Forskare ett steg närmare cancervaccin
Forskare finner naturlig inhibitor av bröstcancergen
Forskare identifierar inhibitorer för nykärlsbildning i gallblåsecancer
Forskare upptäckt hur ett läkemedel hämmar cancer
Forskarna ett steg närmare vaccin mot cancer
Forskning avslöjar cancercellernas skyddsmekanismer
Försök med cancervaccin inger hopp
Försvagat herpesvirus hjälp i kampen mot hudcancer
Foto avslöjar cancer i munhålan
Fysiskt aktiva har minskad risk för prostatacancer
Fytoöstrogenrik kost skyddar mot prostatacancer
Gener som kan orsaka hjärntumörer kartlagda
Genetik bakom skillnader i dödlighet vid prostatacancer
Genetisk testning leder till förebyggande kirurgi mot bröst och äggstockscancer
Genförändring efter solbestrålning vanligare hos patienter med ärftliga anlag för malignt melanom
Genskador kartlagda för bröst- och tjocktarmscancer
Genterapi framgångsrik mot prostatacancer
Graviditet påverkar prognosen vid bröstcancer
Hämning av blodflöde till cancer kan bli en effektiv behandling i framtiden
Hårfärgningsmedel kan ge dig cancer
Harmlöst virus kan i framtiden bota cancer
Hjärn-stamceller mot cancer?
Hög ålder ingen anledning att avstå tilläggsbehandling efter bröstcancer
Hög dos cytostatika samt benmärgstransplantation verksam mot avancerad bröstcancer
Hög livskvalitet ett år efter brachyterapi för prostatacancer
Högt blodsocker och övervikt ökar risken för cancer
Hopp om enkelt blodtest för bröst- och äggstockscancer
Hopp om immunterapi mot cancer i huvud och hals
Hormonbehandling kan ge prostatacancer mer aggressiva egenskaper
Huvudkontakt ledtråd i kriget mot cancer
I skuggan av en hotad existens - om hur det är att leva med malignt lymfom
Immunförsvaret påverkar risken för livmoderhalscancer
Inflammationsprocesser viktiga vid prostatacancer
Inflammationsreaktioner av betydelse för hudcancer
Ingen gemensam orsak till inflammatorisk tarmsjukdom och koloncancer
Ingen ökad risk för hjärntumör efter 10 års mobiltelefonanvändning
Ingen risk för spridning av cancer genom blodtransfusioner
Inget samband visat mellan ultraljud och barnleukemi
Internationell allians mot cancer i världen
Invandrarkvinnor får oftare livmoderhalscancer
Jakt på korrekta markörer för bättre cancerdiagnostik
Järntillskott behövs vid behandlingav blodbrist hos cancerpatienter
Kaffe kan skydda mot bröstcancer
Känslighet för cellgifter påverkar behandlingen
Kirurgi mot cancer i tjocktarm/anus lönar sig hos äldre patienter
Kliniker undersöker spridning av tumörer olika noggrant
Kolesterolsänkande medicin kan vara verksam mot cancer
Kombinationsteknik kan förbättra tumörbehandling
Kombinerad hormonbehandling medför högre risk för bröstcancer än singelhormonterapi
Kontroll för celldelning påverkar vilken typ av cancer som uppkommer
Koppling mellan
Koppling mellan charkuteriprodukter och magcancer
Kraftig ökning av HPV-positiv tonsillcancer
Kroppens
Kvalitetssäkring vid strålbehandling
Kvinnor med bröstcancer kan få behandling med strålning i onödan
Kvinnor med cystbildningar i brösten har högre risk för att få cancer
Kvinnor med nedärvd bröstcancer löper högre risk för metastaser
Kvinnor som återinsjuknar i bröstcancer behöver särskilt stöd
Låga nivåer av blodkärlsbildande faktorer indikerar aggressiv njurcancer
Längre överlevnad efter skräddarsydd kemoterapi mot högrisk primär bröstcancer
Lättare förutsäga framtiden för leukemipatienter
Lovande cancerforskning på Huddinge sjukhus
Lymfochip skiljer mellan två cancerformer
Målsökande antikroppar verktyg mot cancer
Målsökande cancerbehandling fungerar
Män med prostatacancer berättar
Män som vägde mycket vid födelsen löper ökad risk att dö i prostatacancer
Många hinder i barncancervården för familjer med utländsk bakgrund
Många småsyskon riskfaktor för hjärntumör
Marijuana verksamt mot hjärntumörer hos råttor
Mekanism bakom hyperaktivitet i bisköldkörteltumörer kartlagd
Mikroarrayteknik kan göra det lättare att förutsäga patientsvar på adjuvant terapi för bröstcancer
Mikrovågor hjälper läkarna att tidigt upptäcka bröstcancer hos yngre kvinnor
Misteln kan bli cancermedicin
Mobiltelefonanvändning och hörselnervstumör
Mobiltelefoner kan ge dig ögoncancer
Molekyler som kan söka upp cancerceller i kroppen
Motion kan minska hjärnskador uppkomna av strålbehandling
Motion minskar dödlighet i cancer hos män
Nanoteknik i kampen mot prostatacancer
Naturligt försvar mot cancer visar vägen till nya behandlingsmetoder
Normalt DNA-innehåll ger längre överlevnad vid njurcancer
Ny ärftlig bröstcancergen upptäckt
Ny behandling för inoperabel lungcancer
Ny bild av enzymreaktion kan leda till nya läkemedel mot cancer
Ny biologisk klassificering av äggstockscancer - En möjlighet till bättre överlevnad
Ny cancermedicin för hund - och människa?
Ny cellprovsmetod kan ge bättre skydd mot livmoderhalscancer
Ny cellprovsmetod kan ge bättre skydd mot livmoderhalscancer
Ny diagnosmetod för svår cancersjukdom
Ny forskning ger effektivare cancerbehandling
Ny kunskap om benmärgstransplantation kan hjälpa leukemisjuka
Ny kunskap om genreglering i Epstein-Barr virus ger ökad förståelse för dess cancerframkallande effekt
Ny kunskap om mekanismerna bakom livmoderhalscancer
Ny kunskap om vilka GIST-tumörer som kan behandlas med medicin
Ny lovande leukemimedicin testas i USA
Ny målsökande molekyl mot cancer
Ny metod att tidigt se om cancertumörer svarar på behandling
Ny metod för att upptäcka grovtarmscancer i ett tidigt stadium
Ny metod för behandling av cancer i bukspottkörteln
Ny potentiell måltavla för cancerbehandling
Ny röntgenmetod kan underlätta cancerdiagnos
Ny studie skall utröna effekten av COX2hämmare vid cancer
Ny syn på cancer
Ny teknik förbättrar strålbehandling mot cancer
Ny teknik kan upptäcka gömda metastaser hos kvinnor med bröstcancer
Ny upptäckt förklarar canceruppkomst
Ny upptäckt ger tumörpatienter säkrare diagnos
Ny upptäckt om tillväxtfaktor kan bli genombrott för cancerforskning
Nya behandlingsformer vid avancerad ben och bröstcancer
Nya bröst med säkrare metod
Nya bröstcancergener funna
Nya forskningsrön kan ge snabbare diagnos vid livmoderkroppscancer
Nya insikter om hur det cancerrelaterade proteinet
Nya lovande behandlingsmetoder för dödlig buktumör
Nya lovande markörer för tidig sjukdomsdiagnos
Nya metoder mot lungcancer
Nya modeller kan förbättra dosering vid cellgiftsbehandling
Nya möjligheter att behandla barn med cancer
Nya möjligheter för behandling av barnleukemi?
Nya potentiella läkemedel mot tumörer
Nya rön om genetisk signalering med anknytning till cancer
Nya rön om hur metastaser bildas från prostatacancer
Nya studieresultat kan hjälpa patienter med cancer
Nya vägar för bättre behandlingseffekt av cellgiftet cisplatin
Nyfunnet samband mellan inflammation och tumör kan ge ny cancermedicin
Nytt cancervaccin stryper tumörers blodförsörjning
Nytt läkemedel mot cancer har god effekt med minimala biverkningar
Nytt läkemedel och kirurgi lovande behandling mot gist
Nytt riskpoängsystem fastställer prognosen för GIST-patienter
Nytt sätt angripa cancer
Nytt sätt att bryta ner tumörcellernas försvar
Nytt sätt att förebygga livmoderhalscancer
Nytt stöd för broccolis och andra korsblommiga grönsakers skyddande effekt mot cancer
Nytt test på gång som kan förutsäga risken för en andra bröstcancer
Nyupptäckt länk mellan fettomsättning och cancer
Ökad dos av radioterapi (strålning) reducerar risken för återfall av bröstcancer
Ökad risk för manlig bröstcancer vid östrogenbehandling
Okända bröstcancergener ökar risken för nya brösttumörer
Olivolja verkar skydda mot cancer i tarmarna
Onödiga cellgiftsbehandlingar kan undvikas genom proteinstudier
Optimerad strålbehandling med radioaktiva läkemedel kan bota fler cancerfall
På jakt efter förändringar vid blodcancer
Papillomvirus kan ge cancer i munnen
Patienter med cancer i tunntarmen lever längre än förr
Personal som arbetar inom cancervården är ofta utbrända
Produktion av fria syreradikaler kan leda till magcancer
Prostacancer - mannens gissel
Prostatacancer
Prostatacancer
Prostatacancer
Proteinet CD43 kan ge tjocktarmscancer
Proteinvärden ger information om njurcancer
Psykologiska reaktioner vid bröstcancer är viktiga
Risken för att få bröstcancer kopplat till gen som reglerar triglycerider
Rökning ökar risk för hudcancer
Rön från Umeåforskare om hur celler kan undvika mutationer
Rutin screening för livmodercancer onödig för patienter som tar tamoxifen
Så sprids cancer i kroppen
Säkrare och mer skonsam behandling av hudcancer
Screeningprogram bra skydd mot livmoderhalscancer visar nationell studie
Signaleringsvägar i cellen
Signalstopp första steget mot nya cancermediciner
Sjuksköterskor lika bra som psykologer på att stötta cancerpatienter
Skräddarsydd dosering av cellgift effektivt vid behandling av bröstcancer
Skyddar ämnen i fullkornsprodukter mot prostatacancer?
Socioekonomiska långtidsföljder efter barncancer i centrala nervsystemet
Solljus minskar risken för cancer i lymfkörtlarna
Solning har dubbelroll för hudcancer
Stöd från arbetsgivaren viktigt vid bröstcancer
Strålbehandling vid bröstcancer ger bättre överlevnad
Studie undersöker alkohol och bröstcancerrisk
Studier av råttor kartlägger gener bakom livmoderkroppscancer
Svamp-ämne mot prostatacancer?
Svårare canceroperation kräver mer erfaren kirurg
Svårt att ge prognos för tidig prostatacancer
Svenska forskare rekommenderar kortare tidsintervall mellan screening för bröstcancer hos kvinnor yngre än 50
Svenskfödda får oftare livmoder- och äggstockscancer
Telomerlängden kan fungera som prognostisk markör vid bröstcancer
Tidig detektion och prevention av koloncancer
Tidig operation av testikelmissbildning skyddar mot cancer
Tillväxthormon ökar risken för prostatacancer
Tjocktarmscancer
Trötthet i samband med cancer måste behandlas i tid
Tumörceller utvecklar resistens mot sitt eget "självmordsprogram"
Tumörens omgivning viktig för effekten av behandling vid spridd prostatacancer
Två nya bröstcancergener identifierade
Två stora studier bekräftar att sigmoideoskopi i många fall misslyckas med att identifiera tjocktarmscancer
Typ av barncancer påverkar föräldrarnas reaktion
Ultravioletta strålning
Umeåforskare föreslår nytt sätt att spåra prostatacancer
Umeåforskare publicerar upptäckt: Amyloider kan vara inblandade i prostatacancer
Umeåmetod för strålbehandling av hjärnan effektiv
Umeårön möjliggör säkrare prognos vid bröstcancer
Uppkomst av vuxenleukemi klarläggs
Uppmuntran från läkare samt patientmedvetenhet kan påverka kvinnors deltagande i screening för cancer i tjocktarm
Uppmuntrande resultat med nya cancerdroger
Upptäckt av ursprung till hjärntumör
Upptäckt från samarbetande Umeåforskare: Cannabisreceptor kan ge nytt sätt att bedöma prostatacancer
Upptäckten av cellens vattenlås öppnar för nya cancermediciner
Utbildningsnivå påverkar risken för cancer och chansen att överleva
Utlandsfödda har lägre risk för prostatacancer
Utrymning av lymfkörtlar i axiller bra terapi vid bröstcancer
Värktabletter hjälper mot barncancer
Viktig bindvävssubstans i benmärgenhar samband med leukemi
Viktig pusselbit inom cancerforskning
Viktigt steg mot bot av aggressiv urinblåsecancer
Vitamin A analog kan skydda yngre kvinnor mot bröst.-och äggstockscancer
Vitamin D analog kan komma bli ett läkemedel som kan förebygga cancer

Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan