MEDICIN - startsida
 Allergi, inflammation, skelett
 Beroende
 Cancer
 Egenvård
 Foster & barn
 Genetik
 Gynekologi & andrologi
 Hjärta & cirkulation
 Infektioner
 Luftvägar
 Matsmältning & nutrition
 Nervsystem & psykiatri
 Sjukvård & samhälle
 Urinvägar
 Ämnesomsättning & hormoner
 Ögon, öron, näsa, hals
 Bevaka vårdjobb
 HÄLSA - startsida
 Mat & dryck
 Föräldrar & barn
 Sex & relationer
 Njutning & skönhet
 Själ & psyke
 Träning & idrott
 Tandvård
ARTIKELARKIV
 En översikt...
 De 50 senaste
MEDICIN » Sjukvård & samhälle
Praktisk övning på riktlinjer ger bättre vårdgivare
Uppsala universitet
Det är känt att patienters tankar om den egna ryggsmärtan har stor betydelse för hur begränsande problemen blir i vardagen - något som också syns i de riktlinjer som finns för vårdpersonal. Problemet är att dessa inte följs, trots att de är väl kända. I sin avhandling, som läggs fram vid Uppsala universitet den 7 maj, visar Ingrid Demmelmaier hur systematisk träning på patientsamtal ger resultat.

Ryggsmärta är mycket vanligt; cirka 80 procent drabbas någon gång i livet. De flesta som får ont i ryggen fortsätter att arbeta och klarar sig utan sjukvård, men en liten andel, cirka 10 procent, utvecklar påtagliga besvär med långvarig aktivitetsbegränsning och sjukskrivning. Utifrån tidigare studier vet man att individens egna föreställningar, känslor och beteenden kring ryggbesvären har stor betydelse för hur utvecklingen blir på sikt.

Ett problem, som kommit fram i tidigare studier, är att de internationella riktlinjer som finns gällande ryggsmärta inte alltid följs i primärvården, dit de som söker vård för ryggbesvär i första hand hänvisas. Riktlinjerna innebär bland annat att läkaren eller sjukgymnasten utöver fysiologiska besvär även ska undersöka föreställningar och beteenden som kan utgöra hinder för patientens återhämtning. Det kan till exempel handla om tecken på depression, eller överdriven rädsla för fysisk aktivitet. Kan man identifiera individer med en sämre prognos blir det möjligt att tidigt vidta rätt åtgärder.

- I många fall tar personer med ryggsmärta kontakt med sjukgymnast via telefon för att få råd och eventuellt boka en tid för ett besök på mottagningen. Riktlinjerna bör användas vid dessa tidiga vårdkontakter, men många upplever att det är svårt att föra in samtalet på patientens tankar och förväntningar, säger Ingrid Demmelmaier.

Hennes avhandling innehåller en enkätstudie, omfattande drygt 1000 personer med ryggsmärta, som visar samma mönster som tidigare studier: att framför allt katastroftankar och egna förväntningar om fortsatt smärta kan förutsäga risken för framtida smärta och aktivitetsförmåga. Hon presenterar också en ny utbildningsmodell för beteendeförändring på sjukgymnaster i primärvård. Utbildningens syfte är att förbättra sjukgymnasternas undersökning av prognostiska psykosociala faktorer vid telefonrådgivning angående ryggsmärta. Utgångspunkten för utbildningen var att vårdgivare, precis som alla andra, behöver göra förändringarna stegvis, träna på det nya beteendet, och få direkt feed-back på beteendet.

Fyra sjukgymnaster deltog i studien, där varje deltagare jämfördes med sig själv över tid. Sjukgymnasterna spelade in sammanlagt 63 telefonsamtal angående ryggsmärta under totalt 36 veckor. Vid fem gruppträffar arbetade man med strategier för beteendeförändring, såsom individuell målsättning, hinderanalys och feed-back på beteendet individuellt och i grupp. Resultatet visade att utbildningen hade effekt; deltagarna undersökte fler prognostiska psykosociala faktorer och lade mindre tid på detaljerade diskussioner om smärtsymtom. Deltagarnas kunskaper om riktlinjerna och deras attityder till ryggsmärta påverkades däremot inte nämnvärt av utbildningen, de var i enlighet med riktlinjerna redan vid studiens början.

- Det är viktigt att förstå att beteendeförändring hos vårdpersonal bygger på samma inlärningsprinciper som när det gäller andra beteenden; att komma igång och motionera till exempel. Om man vill få till stånd en beteendeförändring räcker det inte med att ha rätt kunskaper och attityder  man måste också träna på det nya beteendet, säger Ingrid Demmelmaier.


Av -   Källa: Forskning.se Datum: 10-05-04

Utskriftsformat Tipsa en vän!
<< < 4092 > >>
Relaterade artiklar
Känslomässiga faktorer påverkar rehabilitering efter hjärnskada
Övervakning kan vara rätt vid lokal prostatacancer
Minskade operationskostnader med ny metod för infektionsskydd
Bättre folkhälsa med lokalt samarbete
Sveriges första massvaccination framgångsrik
Annonser
Kontakta oss
 © Medical Link · All Rights reserved Medical Link 3W AB · Citera oss gärna men ange källan